Nieuwsbrief Scheidsrechtersvereniging Helmond e.o.

Beste Leden,

Misschien nog midden in je vakantie of al weer aan het werk…, maar dit weekend is bij het betaalde voetbal het balletje weer gaan rollen. Ook voor het amateur voetbal duurt het niet meer lang en daarom hierbij een bericht waarin we je op de hoogte stellen van wat er op dit moment speelt.

Training:

Op donderdagavond 17 augustus starten weer onze wekelijkse trainingen bij Sparta’25 van 19.30u tot ca. 20.45u. Deze trainingen worden in toerbeurt geleid door Stan Teuben, Albert Oppers en Hans van den Heuvel. Een ieder kan op eigen niveau aan deze training meedoen. Buiten het werken aan je conditie een uitstekende gelegenheid om sociaal contact met je collega scheidsrechter te onderhouden en ervaringen uit te wisselen.  Wil je meer over deze training weten dan kun je contact opnemen met Hans van den Heuvel 06 22 45 44 08.

We hopen jou ook binnenkort op de training te zien.

Spelregels oefenen

Op elke eerste donderdag (uitzondering september) van de maand na afloop van de training oefenen we ook spelregels onder leiding van Dick Visser. Wil je alleen hier aan deelnemen en niet aan de training is dat uiteraard ook geen probleem. Met de spelregels vangen we aan rond 21.00u in de kantine van Sparta’25.

Hierbij de data voor de eerste seizoenshelft: 31 augustus; 5 oktober; 2 november en 7 december.

Spelregelinstructieavond

Ook dit jaar houden we aan het begin van het nieuwe seizoen een spelregelinstructie avond.

De locatie van deze avond op maandag 11 september is bij Voetbalvereniging ZSV, Kranemortelweg 6A te Deurne/Zeilberg. Aanvang van de avond is om 20.00 uur en zal uiterlijk om 22.00 uur eindigen.

Stan Teuben zal op deze avond nadere uitleg geven over de spelregelwijzigingen voor komend seizoen. Tevens zullen aan de hand van videobeelden veel voorkomende spelregels de revue passeren.

Wil je deze avond bijwonen, graag een reactie op deze mail aan secretaris@sv-helmond.nl . Ook de clubscheidsrechters van de voetbalverenigingen uit onze regio zijn van harte uitgenodigd op deze avond.

Heb je nog specifieke spelregelvragen welke je graag behandeld wilt hebben, geef deze dan gelijktijdig met je aanmelding door.

Geweld op en rondom de velden

Aan het einde van vorig seizoen ging het helaas vaak mis op en rondom de amateurvelden. De zuidelijke scheidsrechtersverenigingen hebben eind april via de landelijke COVS de KNVB gevraagd daar per direct iets mee te ondernemen. We hebben ze voorgesteld om alle wedstrijden een weekend lang in de 12e minuut voor 2 minuten stil te leggen en tijdens dit moment aandacht te vragen  voor het gedrag op en rondom de velden. De KNVB wilde hierin niet meegaan. Inmiddels is het wel duidelijk dat in het betaalde voetbal al de opstootjes op het veld en richting scheidsrechter harder aangepakt zullen gaan worden. Hopelijk wordt dit beleid consequent uitgevoerd en heeft dit ook zijn weerslag op het gedrag op de amateurvelden. Uiteraard zullen we een en ander kritisch blijven volgen en waar nodig weer ons laten horen bij de KNVB.

Overleg met andere Scheidsrechtersverenigingen

Enkele keren per seizoen hebben we overleg met de andere Scheidsrechterverenigingen. Ik sluit me daarbij zowel aan bij het overleg met de verenigingen van Zuid II als bij het overleg met de verenigingen van Zuid I. Bij het laatste overleg met de scheidsrechtersverenigingen van Zuid I is ook Ludy Schoenmakers van de KNVB aangesloten. Hij kwam uitleg geven over de afdeling scheidsrechterszaken, wat daar de laatste jaren in gebeurd en wat ze willen veranderen. De afdeling scheidsrechterszaken in Eindhoven is onderbezet geraakt door beleid dat is ingevoerd bij de samensmelting van districtsbureau Zuid II gevestigd te Nieuwstad en districtsbureau Zuid I naar 1 bureau te Eindhoven. Met minder personen werden de scheidsrechters medewerkers omgeturnd tot competitieleiders om gehele wedstrijdenprogramma te regelen en ergens als laatste nog een scheidsrechter te regelen. Gevolg werkweken van 60-70 uur en geen persoonlijk contact en communicatie met scheidsrechters meer. Gelukkig hebben ze ingezien dat dit anders moet en zijn er nieuwe mensen aangetrokken en wordt de afdeling anders ingericht, dit zou moeten leiden tot werkdruk verlaging en betere communicatie met de scheidsrechters.

WIJ, als scheidsrechter kunnen ook ons steentje bijdragen om het werk voor hen gemakkelijker en leuker te maken. Hier scoor je ook buiten het veld om krediet mee en kennen ze jou op een positieve manier. Een overzicht:

–          Geef je verhindering tijdig door in het OP, kijk je agenda eens vooruit. Is het binnen 3 voor de wedstrijd stuur een mailtje. LET OP: door de aangepaste competitie structuur kan je ook op zaterdag worden aangesteld, dus ook aangeven als je op een zaterdag verhinderd bent, of als je niet op zaterdag wilt fluiten, deze allemaal als verhindering opgeven.

–          Ben je een dagdeel verhinderd? Geef dit via de mail door, dan wordt daar rekening mee gehouden. Doe dit niet na de aanstelling, want je komt op de reservelijst.

–          Wil je niet fluiten bij een bepaalde vereniging? Zet een blokkade in via het/de OP/wedstrijdzaken app.

Makkelijker kan het niet! Kortom, KNVB is zich ervan bewust dat ze moeten verbeteren. Geef ze de tijd en ga ondertussen verder met je hobby!

Tevens is er tijdens de overleggen met de scheidsrechtersverenigingen besloten om voortaan de zaalvoetbal en veldvoetbaltoernooien van Zuid I en Zuid II gezamenlijk te organiseren in de regio Eindhoven, zodat deze activiteiten toch door kunnen blijven gaan.

KNVB Meldpunt klachten / wanordelijkheden

Voor wanordelijkheden op en rond het (zaal-)voetbalveld die niet op het wedstrijdformulier komen, is er het Meldpunt wanordelijkheden. Hier kan iedereen vervelende ervaringen en voorvallen delen met de KNVB.

Inzichtelijk maken en actie ondernemen
De KNVB gaat zorgvuldig om met gemelde adviezen en opmerkingen die niet spoedeisend zijn en evenmin via één van de officiële kanalen voor een tuchtzaak in aanmerking komen. Het kan bij dit meldpunt gaan om allerhande ergernissen in het amateurvoetbal; partijdige scheids- en grensrechters, slechte ontvangst, wangedrag langs de lijn, wedstrijden die net niet uit de hand lopen en meer van dit soort zaken. Op basis van deze klachten krijgt de KNVB wanordelijkheden inzichtelijk en kan waar nodig vroegtijdig ingrijpen en actie ondernemen. Denk hierbij aan het inzetten van een waarnemer of het nadrukkelijker volgen en assisteren van een (veelvuldig) genoemde vereniging.

https://www.knvb.nl/over-ons/contact/wanordelijkheden

 

Veldvoetbaltoernooien

Op 24 juni deed een samengesteld team van de scheidsrechtersverenigingen Helmond / Venlo en Den Bosch samen  mee aan het landelijke veldvoetbaltoernooi te Amsterdam. Dit was een gezamenlijk toernooi met  Ons team behaalde een 5e plaats.  Op 8 juli deed een team van Helmond en Venlo samen mee aan het districtstoernooi veldvoetbal van Zuid I en Zuid II. Op dit toernooi werd een 2e plaats behaald achter het team van Tilburg.

Fietstocht

Op zaterdag 17 juni was onze jaarlijkse fietstocht georganiseerd door Hans van den Heuvel in de omgeving van Helmond. Het tochtje van zo’n ca. 30 km ging via Stiphout / Nuenen / Geldrop / Mierlo weer naar Helmond. We hadden met de 14 deelnemers weer een mooie tocht, 2 gezellige stops en daarna nog lekker wat gegeten. Ook de traditionele lekke band van Paul Gielen ontbrak niet.

Spelregelwedstrijd 14 april

Op vrijdag 14 april is door COVS Horst / Venray de district spelregelwedstrijd georganiseerd. Aan deze informele en leuke avond deden 2 teams mee welke een 3e en 4e plaats behaalden. Lees het hele verslag van deze avond op: https://sv-helmond.nl/helmond-behaald-3e-en-4e-plaats-op-districtskampioenschap-spelregels/

We hopen ook jou binnenkort op een van onze activiteiten te zien.