Scheidsrechters Opleiding 3 mogelijk bij COVS-groepen

In het overleg dat COVS heeft met de KNVB is afgesproken dat de SO3 opleiding (voorheen BOS) gehouden kan worden bij (actieve) COVS-groepen. Van de COVS-groep wordt verwacht dat men praktijkbegeleiders levert om de cursisten te begeleiden.

Het VCN heeft als taak op zich genomen om een lijst met COVS-groepen en de locaties waar men gebruik van maakt te verzamelen en deze ter beschikking te stellen aan de KNVB.

Het VCN heeft geen invloed op de selectie die de KNVB daaruit maakt.

Wij vragen COVS-groepen om uiterlijk 1 oktober aanstaande aan te geven of men hiervoor belangstelling heeft. Daarbij dan graag Naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer van de locatie en telefoonnummer en email adres van de contactpersoon.

S.v.p. reageren via secretaris@covs.nl