Informatief 

Scheidsrechtersvereniging Helmond en omstreken is opgericht in 1924 en telt momenteel 112 leden.Onze vereniging behartigt de belangen van haar leden binnen alle aspecten  van de voetbalsport. Zowel naar de KNVB als ook naar de voetbalverenigingen toe. Het doel van onze vereniging is om de kwaliteit (zowel fysiek als mentaal) van ons scheidsrechterscorps te waarborgen c.q. te verbeteren. Daarnaast dragen wij bij graag ons steentje bij om de onderlinge band met collega-scheidsrechters, voetbalverenigingen en de KNVB te verstevigen.

Een belangrijk aspect van de Scheidsrechtersvereniging Helmond en Omstreken is het verlenen van ondersteuning  bij eventuele calamiteiten aan haar leden. Enkele van onze hoofdactiviteiten zijn verder het verzorgen van spelregelavonden, trainingen en ontspanningsavonden voor haar leden.

Daarnaast verzorgen wij bij voetbalverenigingen binnen de regio 2 van de K.N.V.B. District Zuid II spelregelavonden of spelregelinstructies. Op deze speelse manier krijgen trainers, spelers en bestuurders beter inzicht in hoe spelregels worden toegepast in de praktijk. Het doel is om meer begrip en acceptatie te krijgen binnen voetbalverenigingen voor beslissingen die genomen worden door onze scheidsrechters.

Onze doelstelling
De Scheidsrechtersvereniging Helmond en Omstreken stelt zich ten doel de belangen van het scheidsrechterswezen op het gebied van het voetbalspel in de ruimste zin, in de regio 2 van de K.N.V.B. District Zuid II te bevorderen en te behartigen. Dit proberen we te bereiken door onder andere:

  • De kennis van de spelregels te verbeteren onder onze leden, scheidsrechters uit alle groepen, de verenigingscheidsrechters, voetballers en voetballiefhebbers bij de diverse voetbalverenigingen in de regio 2 van de K.N.V.B. District Zuid II.
  • Het bevorderen van een goede lichamelijke conditie van onze leden door onder andere het organiseren van een wekelijkse training.
  • Het bevorderen van samenwerking en kennismaking van onze leden onderling.

Als lid van de Scheidsrechtersvereniging Helmond en Omstreken staat een scheidsrechter sterker op het veld doordat wij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de scheidsrechter in optimale omstandigheden kan presteren tijdens zijn wedstrijd. In mindere periodes zullen wij een scheidsrechter steunen zodat deze weer snel en met zelfvertrouwen een wedstrijd tot een goed einde brengt.

Lid worden?

Van al deze voordelen kunt u ook profiteren!  U kunt namelijk al voor € 45,- per seizoen lid worden van de Scheidsrechtersvereniging Helmond en Omstreken. Als u echter eerst wat meer wilt weten over onze vereniging, vraag dan gerust nadere informatie bij een van onze bestuursleden of bezoek eens, geheel vrijblijvend, een van onze clubavonden of trainingen!

 

 

Privacyverklaring Scheidsrechtersvereniging Helmond e.o. d.d. juni 2018

Dit is de privacyverklaring van Scheidsrechtersvereniging Helmond e.o., gevestigd te Noorderlaan 2, 5711 VR, Someren.

ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer40235032, hierna te noemen “de Vereniging”.

Bewust of onbewust deelt een verenigingslid persoonsgegevens met onze Vereniging. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze privacyverklaring uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u hebt. Eventuele vragen kunt u stellen per e-mail aan de secretaris van de vereniging: secretaris@svhelmond.nl

In onderstaande tabel kunt u terugvinden met welk doel welke persoonsgegevens van u verzameld worden, hoelang wij deze gegevens bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Onderzoeken of u lid kan worden

en

het uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst.

·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres

·  Geboortedatum

·  Telefoonnummer

·  E-mailadres

 

Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden NVT
Ledenadministratie ·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres

·  Telefoonnummer

·  E-mailadres

·  Bankrekeningnummer

·  Geboortedatum

 

Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. ·   COVS landelijk

 

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief en uitnodigingen voor activiteiten op het gebied van de arbitrage ·  Voornaam

·  Achternaam

·  E-mailadres

 

Uitvoering van de overeenkomst

 

Zolang als men aangemeld is.
Ter benadering voor een reünie of bijzondere gebeurtenis (na beëindigd lidmaatschap) ·  Voornaam

·  Achternaam

·  Adres

·  Telefoonnummer

·  E-mailadres

 

Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. NVT
Inning van het lidmaatschap Bankrekeningnummer Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In het geval van de Vereniging zijn uw gegevens bekend bij ons ledenadministratieprogramma. Voorts dienen wij bepaalde persoonsgegevens te delen met de landelijke organisatie van de COVS (Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters), waarbij de Vereniging is aangesloten. Dit betreft de administratie van ons ledental en de verzending van “De Scheidsrechter”, het digitale magazine van de COVS.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige als lid wenst aan te melden, dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy-beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy-beleid

De Vereniging past haar privacy-beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met secretaris@svhelmond.nl.

Verslag zaalvoetbaltoernooi.

Scheidsrechtersvereniging Helmond EO valt in de prijzen. Ja, je leest het goed, prijzen. Niet alleen de 2e prijs in de zaal competitie, maar ook de Fair-play ging mee naar Helmond. De teamleiding ontving uit handen van Jo Oppers deze mooie trofee. Op zon

Spelregelkampioenschappen 2019.

Geachte Leden, Op vrijdagavond 5 april 2019 zal het spelregelkampioenschap weer worden georganiseerd voor (assistent)scheidsrechters in Zuid 2. Ieder jaar wordt dit kampioenschap natuurlijk georganiseerd door een andere vereniging. Dit jaar zal onze veren