Invulling van het VCN

De vertegenwoordigers van de districten Zuid 1 (Ben Wirken) en Zuid 2 (Frans Sijben) zullen vanaf de komende JAV niet meer beschikbaar zijn voor een functie in het VCN. Genoemde heren zijn met de groepen uit het betreffende district op zoek naar geschikte opvolgers.

Wij wijzen de groepen in Zuid 1 en in Zuid 2 erop, dat wanneer de opengevallen functies niet worden ingevuld, er geen vertegenwoordiging binnen het VCN zal zijn voor het betreffende district. Voor geheel COVS Nederland betekent dit, dat ons activiteitenplan (mogelijk) in een lager tempo wordt uitgevoerd.

Daarnaast zal ook onze penningmeester (Thon Harte) vanaf de JAV niet langer beschikbaar zijn. Wij zijn daarom ook op zoek naar een geschikte opvolger.