COVS – Vorming nieuwe landelijke commissies

Invulling nieuwe commissies (nog) niet volledig.

De invulling van de nieuwe commissies is op dit moment nog niet volledig. Voor de commissie werving en behoud zijn we tevreden, maar de overige commissies zijn nog niet voldoende ingevuld. Wij vragen daarom de besturen van de groepen om dit onder de aandacht van hun leden te brengen. En wij vragen de leden (nogmaals) om hun steentje bij te dragen aan de toekomst van onze COVS.

Het gevolg van onvoldoende bezetting van de commissies is dat we de gestelde doelstellingen niet (of niet allemaal) zullen kunnen realiseren.

Deze oproep plaatsten wij in september 2016: