Handboek arbitrage en Handleiding rapporteurs

De nieuwe handleiding voor rapporteurs wordt aan dit bericht toegevoegd. De COVS raadt alle scheidsrechters aan om kennis te nemen van deze handleiding. Het is goed om als scheidsrechter te weten hoe rapporteurs geacht worden te rapporteren. Een advies van de COVS blijft uiteraard wel: blijf vooral jezelf als scheidsrechter en ga niet anders fluiten als er een rapporteur komt kijken!

Naast wijzigingen in de handleiding voor rapporteurs is er deze zomer door de KNVB ook gewerkt aan wijzigingen in de procedure van bezwaar en beroep. De nieuwe procedures zijn te vinden in het handboek arbitrage van de KNVB. Via deze link is dat handboek te vinden. In hoofdstuk 4.1 is de bezwaar- en beroepsprocedure te lezen. Overigens is het raadzaam voor elke scheidsrechter om het gehele handboek nog weer eens door te nemen bij de start van het nieuwe seizoen.

Attachment