Nieuws

KNVB competitiezaken.

Op de onderstaande link treft u het handboek competitiezaken aan voor komende seizoen. Hierin staan een aantal praktische zaken voor scheidsrechters zoals het spelen met en controleren van spelerspassen, de B categorie en welke klassen daarin vallen, wann

WIJZIGING SPELREGELS AMATEURVOETBAL.

Vanaf het seizoen 2016/’17 is een groot aantal spelregels aangepast door de IFAB (de internationale spelregelcommissie van de FIFA). Op basis hiervan heeft het bestuur amateurvoetbal besloten om twee uitzonderingen die tot op heden golden te laten verva

Uitzonderingsregeling spelerspas.

Uitgegeven: 20 augustus 2016 16:28 Laatst gewijzigd: 20 augustus 2016 17:03 Bron: KNVB Media Door diverse omstandigheden kan het zijn dat nog niet iedereen in het bezit is van een geldige spelerspas. In principe geldt: geen pas is niet spelen. Maar voor d

Draag jij je COVS-steentje bij?.

Door pol.hinke op di 6 sep 2016 – 19.52 Beleid   Beste sportvrienden van de COVS, De COVS is op zoek naar enthousiaste leden die hun steentje willen bijdragen aan een sterke en krachtige COVS. Voor verschillende commissies hebben we mensen nodi

COVS – Vorming nieuwe landelijke commissies.

De portefeuillehouders van het VCN zijn op zoek naar kandidaten die zitting willen nemen in een van de nieuw te vormen landelijke commissies. De nieuwe landelijke commissies zijn: Media. Opleidingen, technische zaken en toernooien. Werving en behoud. Spon

COVS aktiviteiten.

zaterdag 21-1-2017, Nederlands Kampioenschap Zaalvoetbal voor COVS-teams zaterdag 25-3-2017, Jaarlijks Algemene Vergadering COVS Nederland Van der Valk hotel de Bilt, De Holle Bilt 1, 3732 HM De Bilt Nadere informatie volgt t.z.t. zaterdag 3-6-2017, Ned

Handboek arbitrage en Handleiding rapporteurs.

De nieuwe handleiding voor rapporteurs wordt aan dit bericht toegevoegd. De COVS raadt alle scheidsrechters aan om kennis te nemen van deze handleiding. Het is goed om als scheidsrechter te weten hoe rapporteurs geacht worden te rapporteren. Een advies va

Uitslag – Onderlinge spelregelwedstrijd.

Op 15 november hadden wij weer onze onderlinge spelregelwedstrijd georganiseerd. Er waren voor deze avond 9 aanmeldingen. Ondanks de geringe opkomst is de avond als zeer geslaagd te noemen. De jury, bestaande uit Hans van Maris en Hans van de Heuvel zorgd

Cursussen